dissabte, 22 d’abril del 2006

Quia. Guia d'activitats

El Quia és un programari lligat a una empresa canadenca que posa a disposició del món de l'ensenyament tot pagant una quota realment assequible (en aquests moments de 49$, per tant uns quants euros menys).

El programari permet la creació d'activitats en format HTML o bé Flash, que queden en el servidor de la mateixa companyia.

Però, quin tipus d'activitats es poden crear?

El mateix web de Quia dóna imortant documentació. El document que aquí adjunto és una adaptació d'una part d'aquest material.

És la descripció dels tipus d'activitats, que he traduït d'una forma més o menys matussera, i l'he acompanyat d'una colla d'imatges descriptives. Pertanyen als exercicis que el mateix Quia proposa com a model.

Espero que en el futur, i de forma paulatina, faci tutorials/explicacions sobre cadascun dels tipus d'activitats, aquesta vegada ben detallats.